Privacyverklaring

PrivacyverklaringStadore, gevestigd aan Lage Maat 6-07/6-08 3961 NJ Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stadore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


·Voor- en achternaam


·Adresgegevens


·Telefoonnummer


·E-mailadres


·Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige gegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Stadore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


·Het afhandelen van uw betaling


·U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


·U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten


·Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stadore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stadore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn verwijderen wij onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stadore verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stadore gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen heeft, of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft, nadat wij u hebben geïdentificeerd en geauthentiseerd, de volgende rechten:


·uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat wij ermee doen


·inzage in uw persoonsgegevens


·het laten corrigeren van fouten


·het laten verwijderen van persoonsgegevens


·intrekken van toestemming


·bezwaar maken tegen een bepaald gebruik In bepaalde gevallen kunnen of mogen wij géén wijziging

of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier help met bovenstaande verzoeken, dan kunt u een klant indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.


Op www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl vindt u alle informatie hierover.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stadore vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.


Alleen professionals hebben toegang tot uw gegevens en zijn gehouden tot geheimhouding.

Contactgegevens:

Lage Maat 6-07/6-08 3961 NJWijk bij Duurstede


Postbus 110, 3960 BC Wijk bij Duurstede


T: +31 6 57 56 87 99


E:Info@stadore.nl


I: www.stadore.nl kunt u content plaatsen.